Türkiye Yumurta İhracatı ve damızlık , kuluçkalık yumurta ithalatı

Dış Ticaret

Ülkemiz ithalat ve ihracat oranları hakkında genel bir değerlendirme yaptığımız zaman ithalat oranlarının ihracata göre düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

 

Burada ihraç edilen yumurtanın tamamı sofralık yumurta iken, ithal edilen yumurta ise damızlık ve kuluçkalık olanlardır.

 

Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığı nın  verdiği  bilgiye  artık  sofralık  yumurta  ithalatı

yapılmamaktadır.

 

İhracat oranlarımızda yıllara göre değişiklikler söz konusudur. Türkiye nin dünya yumurta ihracatı içinden aldığı payın %0,1 ile %0,5 arasında değişmekte olduğu görülmektedir.

 

Bu sektörde ithal edilen en önemli girdiler yem hammadesi ve aşılardır. Yumurta – Gümrük Tarife Cetveli aşağıda yer almaktadır:

Tablo-6 : Yumurta – Gümrük Tarife Cetveli 0407.00

0407.00 

 

 

 

 

 

 

0407.00.11.10.11

0407.00.11.10.19

Kuş  ve kümes  hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,  taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş):-Kümes hayvanlarının yumurtaları:

– – Kuluçkalık Yumurtaları:

– – – Hindi veya kazlara ait olanlar

– – – – Damızlık olanlar

– – – – – Hindi yumurtası

– – – – – Diğerleri

– – – – Damızlık olmayanlar

0407.00.11.90.11 – – – – – Hindi yumurtası

 

 

0407.00.11.90.19 

 

 

0407.00.19.10.11

0407.00.19.10.19

 

0407.00.19.90.11

0407.00.19.90.19

 

0407.00.30.00.11

0407.00.30.00.12

0407.00.30.00.19

 

 

 

0407.00.90.10.11

0407.00.90.10.19

 

0407.00.90.20.11

0407.00.90.20.19

– – – – – Diğerleri- – – Diğerleri

– – – – Damızlık Olanlar

– – – – – Tavuk yumurtaları

– – – – – Diğerleri

– – – – Damızlık olmayanlar

– – – – – Tavuk yumurtaları

– – – – – Diğerleri

– – Diğerleri

– – – Hindi ve kaz yumurtaları

– – – Tavuk yumurtaları

– – – Diğerleri

– Diğerleri

– – Kuluçkalık damızlık yumurtalar

– – – Devekuşu yumurtaları

– – – Diğerleri

– – Kuluçkalık damızlık olmayan yumurtalar

– – – Devekuşu yumurtaları

– – – Diğerleri

0407.00.90.90.00 

04.08

 

 

 

 

 

 

0408.11

0408.11.20.00.00

0408.11.80.00.00

0408.19

0408.19.20.00.00

 

0408.19.81.00.00

0408.19.89.00.00

 

0408.91

0408.91.20.00.00

0408.91.80.00.00

0408.99

0408.99.20.00.00

0408.99.80.00.00

– – Diğerleri 

Kuş  ve  kümes  hayvanlarının  kabuksuz  yumurtaları  ve yumurta  sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya diğer bir şekilde     dayanıklılığı    artırılmış)     (ilave       şeker     veya tatlandırıcı maddeler içersin içermesin):

– Yumurta sarıları

– – Kurutulmuş

– – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar

– – – Diğerleri

– – Diğerleri

– – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar

– – – Diğerleri

– – – – Sıvı halde

– – – – Dondurulmuş

– Diğerleri

– – Kurutulmuş

– – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar

– – – Diğerleri

– – Diğerleri

– – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar

– – – Diğerleri

 

2.1. İhracat

 

Tablo-7 : Yumurta İhracatı Ortalaması

YILLAR İHRACAT/ BİN ADET $/ BİN ADET
1996 202.450 97.17
1997 475.753 64.69
1998 615.933 55.34
1999 356.269 45.70
2000

57.200

63.45
2001 284.788 64.62

Kaynak: İGEME, DTM ve DİE kayıtları

 

Aşağıdaki  tabloda  tavuk  yumurtaları  ihracat  rakamları  yer  almaktadır.  Burada tavuk  yumurtaları  öncelikle  kuluçkalık  ve  diğerleri  olarak;  kuluçkalık  yumurtalar  da kendi aralarında damızlık olan ve olmayan yumurtalar şeklinde gruplandırılmıştır:

 

Tablo-8 : Tavuk Yumurtaları  İhracatı ( $DOLAR)

YILLAR KULUÇKALIK DİĞERLERİ
Damızlık Olan Damızlık Olmayan

1997

3457,4 1.339.7 25.183.290

1998

616.331

2260,8

30.600.766

1999

620.203 1.063.025 14.440.986

2000

1.357.019 121.124 2.090.429

2001

7.186.495 3.229.725 7.124.052

2002

(01-08 Ayları)

1.117.776 524.987 442.294

KAYNAK: DİE verileri

 

Yumurta  ihracatı  iller  bazında  değerlendirildiğinde  en  büyük  ihracatın  Çorum ilinden gerçekleştirildiği görülmektedir.

 

Yumurta ihracat rakamlarını; sıvı ve kurutulmuş yumurta bazında da ele alarak değerlendirebiliriz:

 

Tablo-9: Sıvı ve Kurutulmuş Yumurta İhracatı

YILLAR İHRACAT / ton DOLAR / ton
1997

0

0,00

1998

16

1520,81
1999

1

1884,00
2000

9

2220,11

KAYNAK:DTM kayıtlar

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement