Türkiye’nin Yumurta İthalatı

Yumurta İthalatı Türkiye

Tablo-10 : Türkiye’nin Yumurta İthalatı

YILLAR DEĞER $
1996 5.677.873
1997 1.187.815
1998 1.340.954
1999 2.428.085
2000 2.987.585
2001 5.112.684

KAYNAK: DTM-EBİM kayıtları

 

Yumurta ithalatında gıdadan ziyade etlik veya yumurtacı damızlıkların kuluçkalık yumurtalarının ithalatı durumu da mevcuttur.

 

Aşağıdaki tabloda ise tavuk yumurtaları ithalat rakamları yer almaktadır. Burada tavuk  yumurtaları  öncelikle  kuluçkalık  ve  diğerleri  olarak;  kuluçkalık  yumurtalar  da kendi aralarında damızlık olan ve olmayan yumurtalar şeklinde gruplandırılmıştır:

 

Tablo-11 : Tavuk Yumurtaları İthalatı ($ DOLAR)

YILLAR KULUÇKALIK DİĞERLERİ
Damızlık Olan Damızlık Olmayan

1997

653.874 112.604 112.084

1998

93.790 278.698 63.268

1999

240.753 677.231 5292

2000

145.444 395.387 12.355

2001

350.139

47.681

2002

(01-08 Ayları)

4.367.585 2.371.615

KAYNAK: DİE verileri

 

Yumurta ithalat rakamlarını; sıvı ve kurutulmuş yumurta sarısının yanı sıra sofralık yumurta bazında da değerlendirebiliriz:

 

Tablo-12 : Sofralık Yumurta İthalatı

YILLAR SOFRALIK (1000 Adet) KURUTULMUŞ VEYA SIVI YUMURTA SARISI
İthalat / Ton Dolar / Ton
1997 3983

311

3544,57
1998 5363

323

3241,28
1999 10.265

355

2799,80
2000 332.333

261

2598,22

KAYNAK: DTM kayıtları

 

Devlet   Planlama   Teşkilatı   tarafından   hazırlanan   Beş   Yıllık    Kalkınma    Planı

çerçevesinde yumurta ithalatı ile ilgili olarak şu notlar göze çarpmaktadır:

 

 

1- Ülkemizde her yıl pastacılık, makarna ve bisküvi sanayiinde kullanılmak üzere kabuksuz                    yumurta   ithal   edilmektedir.   Bu   ihtiyacı   karşılayacak   bir   sanayi kurulmadığı taktirde bu ithalatın her yıl %10 oranında artış göstereceği görülmektedir.

2- Farklı ırklarda yumurta ithalatı oranları artış göstermektedir ki bunun her yıl en azından %5-10 luk bir artış göstereceği beklenmektedir.

 

3. Tüketim

Sektördeki gerileme etkilerini toplumsal boyutta da göstermiş, 1998 yılında kişi başı

yumurta tüketimi 182 iken bugün bu sayı 110 adete kadar düşmüştür. Bu düşüşün ana nedenleri olarak; sektörün içinde bulunduğu sıkıntının fiyatlara yansımasının yanında yumurtada bulunan kolesterol oranı gösterilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu konuda tek sorumlu yumurta olmamasına karşın genel kanı bu yönde olduğu için bazı üreticiler tüketimi arttırmaya yönelik olarak yeni alternatifler üretmeye çalışmaktadırlar.  Kolesterolsüz  ya  da  düşük  kolesterollü  yumurta  üretimi  buna  bir örnek olarak gösterilebilir.

 

Tablo-13 : Türkiye’de  Kişi Başı Yıllık Yumurta  Tüketimi

YILLAR YAKLAŞIK ÜLKE NÜFUSU KİŞİ BAŞINA TÜKETİM ADET/YIL
1990 56.203.000

136

1991 57.305.000

134

1992 58.401.000

141

1993 59.491.000

168

1994 60.576.000

155

1995 61.060.000

166

1996 61.685.000

155

1997 62.610.000

145

1998 63.550.000

182

1999 64.503.000

149

2000 65.471.000

110

2001 66.453.000

119

2002* 67.449.000

110

KAYNAK: Besd-Bir Web Sitesi

*2002 yılı sonucu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan elde edilmiş veridir.

Advertisement