Yumurta Sektörü Büyümeye Devam Ediyor…

Yumurta bültenin 10 sayısında sizlere bir kez daha
seslenmekten mutluyum. Gelin yumurta sektöründe
olup biteni beraber değerlendirelim. Yılın ilk yarısını geride
bıraktık, yaşadığımız olumlu ve olumsuz gelişmelerin kısa
bir değerlendirmesini yapmak istiyorum.
Yumurta sektörü 2012 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın
aynı dönemine göre %11 büyüyerek 7,2 milyar adet yumurta
üretmiştir. İhracat ise ilk 7 ayda bir önceki yılın aynı dönemine
göre %35 artarak 180 milyon doları aşmıştır. Üretim
ve ihracatta bu artışlar yaşanırken yem fiyatları da artmaya
devam etmiştir. Üretimde ve ihracatta büyüme yaşanırken
maliyetlerimiz önemli oranda arttı. Amerika’da yaşanan kuraklığın
da tetiklemesi ile dünyada tarımsal emtia fiyatlarını
rekor seviyelere ulaştı. Yılbaşında tonu 780 TL olan yumurta
yeminin fiyatı tonu 880 TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde
ise en büyük boy yumurtanın satış ortalaması 17-18 krş civarında
seyretmiştir.
Avrupa Birliğine ihracat
Yıllardır hayvan sağlığı kuralları nedeniyle Avrupa Birliğine
hiçbir hayvansal ürün ihraç edemeyen Türkiye Yumurta
İhracatı ile kapıyı araladı.
İhracat’ının yaklaşık %90’ını Irak’a gerçekleştiren Türkiye,
pazarını çeşitlendirmek için yürüttüğü çalışmalar sonucunda,
İran, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya
ve Umman’a ilave olarak
yumurta pazarına Avrupa
Birliği ülkelerini katmayı
başardı
Mevzuat Uyumu
Veterinerlik, Bitki sağlığı
ve Gıda kanunu ve
ona bağlı olarak çıkarılan
yönetmelikler, üreticilere
yeni sorumluluklar yükledi.
Yem üniteleri ve işletmelerimize
yeniden ruhsatlandırma
şartı getirildi.
Bu yüzden İşletmelerin ve
yem ünitelerinin Bakanlıkça
kayıt altına alınmasını
yâda onaylatılmasını sağlamak
zorundayız. Bütün
bu bürokratik işler için hem zaman harcama hem de ilave
masraf yapmak durumunda kaldık.
İhracatta Yeni Uygulamalar
İhracatta yeni uygulamalarla karşılaştık Dâhilde işleme
kapsamında ithal edilecek buğdaylara Ekonomi Bakanlığı
tarafından yemlik özel şartı getirilmiştir. Oysa biz yem yapımında
yemlik buğday değil
daha kaliteli buğday
kullanmaktayız Tüm girişimlerimize
rağmen bu
uygulamadan vazgeçilmemiş
ve ihracat yapan
firmalar dâhilde işleme
hakkından yararlanamaz
durumdadır. Bir başka
yeni durumda Kuzey Irak
Yönetiminin talep ettiği
ilave sağlık sertifikalarıdır.
Kuzey ırak Yönetimi
hiçbir bildirimde bulunmadan
1 Temmuz 2012
tarihinden, geçerli olmak
üzere gıda ürünleri ihracatında “domuz yağı/eti” ve dioksin
bulunmadığı ve ürünlerin “GDO’lu olmadığına dair” bir
belge ibraz edilmesi zorunluluğunu getirmiştir.
Yum-Bir Yönetimi olarak üretimde ve ihracatta yaşanan
bu gelişmeleri yakından takip ederek çözümü için hem
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hem de ekonomi Bakanlığı
nezdinde her türlü girişimde bulunduk.
Bir taraftan üretim ve ihracatta yaşanan sıkıntılara çözüm
ararken, diğer yandan yumurta hakkında basında çıkan
olumsuz haberleri etkisiz kılmak için hem sektör dernekleri
ile hem de sektör paydaşları ile ortak çalışmalar yaptık.
Bu noktada sizlere önemli bir konuyu hatırlatmak istiyorum.
Güvenilir yumurta üretiminde yapacağınız dikkatsiz
ve yanlışlar uygulamaların bedelinin çok ağır olacağıdır. Kullanacağımız
her türlü ilaç, aşı ve yem hammaddesini güvenilir
durumuna düşülebilir, hem de
yumurtanın imajı zarar görür.
Öte yandan Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğünün,
yumurta üreticileri ve paketleyicileri
tarafından piyasaya
gıda kodeksine aykırı yumurta
arz edilmemesi konusunda
uyarıları bulunmaktadır.
Son olarak bir etkinliği hatırlatarak
sizlere veda etmek
istiyorum. Geçmiş yıllarda
olduğu gibi bu yılda Dünya
Yumurta Gününü 12 Ekim
2012 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğimiz
“Yumurta ve Sağlık” konulu bir panel ile
kutlayacağız.
Sağlıklı sürülerden yumurta üretmeye devam etmeniz
ve karlı satışlar yapmanız dileklerimle

Advertisement